Våre ansatte

Administrasjon

Håvard Brynjulvsrud

Daglig leder

Thomas Bekkelund

Produksjonsleder

Ole Ivar Pedersen

Dyrkning og kvalitetsleder

Johs Skogsrud

Logistikkleder

Annika Strand

HR- og lønnsansvarlig

Produksjonsmedarbeidere

Finn Åsheim

Sjåfør

Jan Tore Lilleaasen

Teknisk ansvarlig

Pål Rusten

Driftstekniker

Damian Binczak

Produksjonsarbeider/arbeidsleder

Lucia Macarubbo Eriksen

Produksjonsarbeider

Angel Laraquel Brandsroed

Produksjonsarbeider

Anna Oszuscinska

Produksjonsarbeider

Emelita Dano Johansen

Produksjonsarbeider

Thi Minh Tue Phan

Produksjonsarbeider

Xue Qin Guo

Produksjonsarbeider

Jolanta Anna Rzyszkowska

Produksjonsarbeider

Lucyna Procajlo

Produksjonsarbeider

Donata Barbara Wröblewska

Produksjonsarbeider

Malgorzata Anna Tokarska

Produksjonsarbeider

Wiktoria Weronika Jarzynka

Produksjonsarbeider

Isabel Pintor Karlsson

Produksjonsarbeider

Andrzej Kardzis

Produksjonsarbeider