Om oss

Planter for fremtiden

I august 2019 ble Trysil Planteskole i Trysil kommune og Sønsterud Skogplanter  i Åsnes kommune fusjonert til Skogplanter Innlandet AS.  Trysilvassdragets Skogeierlag er eier av Skogplanter Innlandet AS.

Investeringer

Skogplanter Innlandet AS satser sterkt på planteproduksjon i regionen, og iløpet av de siste 5 årene har det blitt investert for ca 25 millioner. Investeringene har skjedd i veksthus, kortdagsbaner, ny komplett fyllings- og sålinje, nytt vanningsanlegg samt annet nødvendig produksjonsutstyr.

I fremtiden ser man også for seg at det skal investeres i nytt utstyr for å gi Skogplanter Innlandet planter av fortsatt høy kvalitet. Innlandet skogplanter har hatt og vil fortsatt ha fokus på kvalitet både hos planter og ikke minst ansatte.

Millioner av planter

Skogplanter Innlandet  er per idag norges nest største produsent av planter med ca 12 millioner planter årlig. For å administrere å håndtere denne store mengden planter har Skogplanter Innlandet  tilsammen 7 fast ansatte. I tillegg er det ca 25 sesongarbeidere i plante – og pakkesesongen. Mange av de sesongansatte  kommer tilbake for hver sesong. På Skogplanter Innlandet  er det høy kompetanse blant de ansatte.  De har egne produksjonssjefer på hver avdeling og det har ansatt en egen dyrkningsleder som har hovedfokus på plantehelse og kvalitet.

Skogplanter Innlandet ønsker å være en aktiv bidragsyter med fokus på forutsigbarhet og kvalitet fordi vi er stolte av skogen!

Her finner du kontaktinformasjon til våre ansatte

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram! 🙂

Link til FB-side                    Link til Instagram