Velkommen til Skogplanter Innlandet!

 

Vi produserer og utvikler planter av høy kvalitet.  Vårt kompetansemiljø og  vår lange erfaring sikrer at du får de beste plantene. 

Vi er stolt av skogen!

Velkommen til Skogplanter Innlandet!

Vi produserer og utvikler planter av høy kvalitet.  Vårt kompetansemiljø og  vår lange erfaring sikrer at du får de beste plantene. Slik vi har gjort det i over 100 år!

Vi er stolt av skogen!

Skog vi er stolt av

God skogforvaltning skjer hele tiden, gjennom solid forskning og kunnskaper. Skogplanter Innlandet holder seg oppdatert på fagfeltet og bidrar til at du skal få de best egnede plantene for din eiendom. Våre ansatte har høy kompetanse og god lokalkunnskap. Det gir deg som skogeier det beste utgangspunktet for plantingen.

Forsvarlig skogsdrift

Trærne kommer i forskjellige størrelser og alder slik at du får skogplanter til din marktype og behov.

Fornybar ressurs

38% av Norges landareal består av skog. Ved å plante bidrar du til at dine skoger binder CO2 for fremtidens generasjoner.

Miljø og klima

Planting er det viktigste tiltaket du som skogeier kan gjennomføre i skogen din. Slik kan fremtidige generasjoner nyte godt av skogens evne til å produsere råstoff og binde karbon.

Skogfond og skogfonds-kalkulator

Har du solgt tømmer eller biogjødsel?

For å sikre finansieringen av en bærekraftig forvaltning av skogressursene er du pliktig til å sette av midler på ditt skogfond.  Landbruksdepartementet har utviklet en egen informasjons og innloggingsside for skogfond.

Her finner du oss

Skogplanter Innlandet  AS holder til på Sønsterud i Åsnes kommune. Vi kjører ut planter til deg på bestilling!